• Español
 • Euskera
Berrikuntza

 

2005. urtean, Europako EFQM Saria lortu ondoren, Euskaliten laguntzarekin berrikuntzara bideratutako autoebaluazio bat egitea pentsatu genuen. Horri esker, honako hauek lortu genituen, besteak beste:

 1. Gure “berrikuntza” kontzeptua zehaztea.
 2. Urkiden urteetan egindako berrikuntzak argi eta garbi deskribatzea.
 3. Berrikuntzak eskola-kudeaketan duen garrantzia ulertzea.
 4. Hezkuntza-munduari lotutako berrikuntzarekiko jarrera positiboa eta aktiboa izatea.
 5. Berrikuntza-proiektuetan aktiboki inplikatzeko gai izatea.
 6. Berrikuntzaren kudeaketan lagundu ahal izatea (ardurak, baliabideak, denborak).
 7. 2007. urtean ikastetxean bertan berrikuntza-zentro bat eratzea.

  LOE legea, euskal curriculumaren ikuspuntutik, dokumentu berritzailea da, aldaketa dakar hezkuntzaren filosofian, eta Bolognako prozesuan eta Goi Mailako Hezkuntzarako Europar Esparruan (GHEE) du jatorria. Ikaslearen profil desberdin bat proposatzen du, eta, horretarako, irakaskuntza-metodologia berriak proposatzen ditu, eskola magistralen kaltetan. Ikasleen esku-hartze aktiboa ariketen (proiektuen), talde-lanaren, etengabeko ebaluazioaren, IKTen erabileraren eta atzerriko hizkuntzak menderatzearen bidez. Hortaz, ikasle batek Europako egungo esparruan titulazio bat lortzeko, hainbat gaitasun behar ditu, eta horietako batzuk, ezinbestez, Ikastetxean eskuratu behar ditu. “Autonomiarako eta ekimen pertsonalerako gaitasuna” Horren ondorioz, Ikastetxean ere aldaketa metodologiko horiek egin behar dira.  

Gure definizioa:

BERRIKUNTZA: aldaketa esanguratsua, berritzailea eta baliagarria

 • Ikastetxearen eskaintzan,
 • Ikastetxearen funtsezko prozesuetan, edo

gogobetetze-mailetan, eta honako hauek ditu abiapuntu:

 • pertsonen ideia original bat
 • edo hirugarrenengandik ikasi den eta ikastetxean premia edo helburu desberdinei (neurri batean edo guztiz) erantzuteko testuinguruan kokatu eta hobetu den ideia bat.

 

 • Berrikuntza, kontzeptu horri jarraiki, ez da ideia, ez da prozedura, azkenean agertzen den produktua edo zerbitzua baizik.

  GAINERA Aldaketak ez dira unibertsalak izango, eta bezeroarengana bideratuta egongo dira (kanpoko edo barneko bezeroarengana)   Lehiakortasunaren hobekuntza ekarri behar du, eta aldaketa benetan interesgarria izan behar du ikasleen hezkuntzarako, Ikastetxearen kudeaketarako edo ikasleen, gurasoen edo langileen gogobetetzerako. Hiru zutabetan egituratuta dago:

 1. Ideiak: Urkide Ikastetxeko berrikuntza-taldea Astean behin, Ikastetxeko langile talde bat bildu egiten da berrikuntza-taldeari kongresuetan, aldizkari espezializatuetan eta abar aurkitu diren eta Ikastetxearen eskaintzarako aldaketa baliagarriren bat eragin dezaketen premia eta aukera berriak aurkezteko. Ideia horietako batzuk Urkide Fundazioaren Patronatuari aurkezten zaizkio, eta garatu beharreko proiektu berriak dira.
 2. Proiektuak; Urkide Fundazioa Lehen iragazki hori gainditzen duten ideiak Fundazioaren Patronatuari aurkezten zaizkio urtean behin (maiatza aldera). Ideiak aztertu eta denboralizazioa eta hasierako kostua berrikusi ondoren, onartu egiten dira, eta horien azterketa eta pilotajea egiten hasten da Zentroan bertan. Garatu beharreko proiektu bakoitzerako talde bat eratzen da (Urkideko irakasleen taldeak edo Berrikuntza Zentroko langileen taldeak izan daitezke).
 3. Produktuak: Urkide Berrikuntza Zentroa Proiektuaren eraginkortasuna egiaztatu ondoren, Estatuko zein nazioarteko hezkuntza-komunitatearen eskura jartzen den produktu bihurtzen da.

cuadro