• Español
 • Euskera
Haur Hezkuntza 2. zikloa
HEZKUNTZA ESKAINTZA HAUR HEZKUNTZAN
 • Hiru hezkuntza-ildo
 • Hizkuntza-eredua: hirueleduna
 • Tratamendu indibidualizatua eta babesa zailtasunak dituzten ikasleentzat: hezkuntza-premia bereziak dituztenen gela, hezkuntza-babeseko espezialistak ikasgeletan

 

HIRUELETASUNA HAUR HEZKUNTZAN

ANTOLAMENDUA3 gela ditugu maila bakoitzeko, eta bakoitza hizkuntza batean oinarrituta dago:

 • ingelesa
 • euskara
 • gaztelania

 

Eskola-eguna 3 tartetan banatzen dugu:

 • 9-10:30 (1. hizkutnza)
 • 11-12:45 (2. hizkuntza)
 • 15-16:45 (3. hizkuntza)

 

Taldeak hizkuntza-gela batetik bestera mugitzen dira egun osoan. Talde bakoitzak 3 irakasle ditu (hizkuntza bakoitzeko 1), eta horietako bat tutorea da. Psikomotrizitatearen eta musikaren arloak irakasle espezifikoek ematen dituzte, baita hezkuntza-indargarriko orduak ere:

 • Euskara 3, 4 eta 5 urtekoekin
 • Gaztelania 5 urtekoekin

Hizkuntza maskota batekin identifikatzen da, eta maskota hori geletako hormetan eta ikasleek landutako koadernoetan irudikatuta dago.

 

ORDU BANAKETA HAUR HEZKUNTZAN

HAUR HEZKUNTZA

1.- 9:00-10:30

 GAZTELANIA

2.- 11:00-12:45

EUSKARA

3.- 3:00-4:45    

INGELESA

 INGURUNEAREN EZAGUERA (unitate didaktikoak)

HIZKUNTZA (ipuinak, elkarrizketak, interesguneak)

IRAKURKETA/IDAZKETA

GRAFOMOTRIZITATEA (gorputzarekin esperimentatzea, trazua)

 INGURUNEAREN EZAGUERA (unitate didaktikoak)

HIZKUNTZA (ipuinak, elkarrizketak, interesguneak)

LOGIKA-MATEMATIKA (kontzeptuak, zenbakikuntza…))

MUSIKA (espezifikoa)

 INGURUNEAREN EZAGUERA (unitate didaktikoak)

HIZKUNTZA (ipuinak, elkarrizketak, interesguneak)

PLASTIKA

PSIKOMOTRIZITATEA (espezifikoa)

A TALDEA

B TALDEA

C TALDEA

INGELESA

EUSKARA

GAZTELANIA

GAZTELANIA

INGELSA

EUSKARA

EUSKARA

GAZTELANIA

INGELESA