• Español
 • Euskera
DBH

Irakaskuntza hirueleduna DBH osoan.

Banakako tratamendu lagundua zailtasunak dituzten ikasleentzat: HPBko gela, HPBa, banaketak. Trukeak eta egonaldiak Frantzian, Erresuma Batuan eta Alemanian. Hainbat maila eta hizkuntzatako titulazio ofizialak lortzeko prestakuntza (PET, First, EGA).

Lau ikasturteetako ikasketa-plana honako hau da:

1. DBH.

Irakasgai komunak:

 • Biologia eta geologia
 • Geografia eta Historia
 • Heziketa fisikoa
 • Gaztelania
 • Euskara
 • Teknologia
 • Ingelesa
 • Matematikak
 • Musika
 • Erlijioa
Hautazko irakasgaiak:

 • Frantsesa
 • Alemana
 • Irakurketa tailerra

 

2. DBH.

Irakasgai komunak:

 • Plastika
 • Geografia eta Historia
 • Heziketa fisikoa
 • Lengua castellana
 • Euskara
 • Teknologia
 • Fisika eta Kimika
 • Ingelesa
 • Matematikak
 • Musika
 • Erlijioa
Hautazko irakasgaiak:

 • Frantsesa
 • Alemana
 • Matematika tailerra

 

3. DBH.

Irakasgai komunak:

 • Plastika
 • Geografia eta Historia
 • Heziketa fisikoa
 • Gaztelania
 • Euskara
 • Teknologia
 • Fisika eta Kimika
 • Ingelesa
 • Matematikak
 • Biologia eta Geologia
 • Erlijioa
Hautazko irakasgaiak:

 • Frantsesa
 • Alemana
 • Zientzia tailerra

 

4. DBH.

Irakasgai komunak:

 • Heziketa fisikoa
 • Geografia eta Historia
 • Gaztelania
 • Euskara
 • Ingelesa
 • Matematikak
 • Erlijioa
Aukerazko irakasgai tronkalak:

 • Biologia eta Geologia
 • Fisica eta Kimika
 • Ekonomia
 • Latina
Irakasgai espezifikoak:

 • Enpresa-sorkuntza
 • Informatika
 • Plastika
 • Frantsesa
 • Alemana

 

Gaztelania          Euskara              Ingelesa