ONARTZEA

2-16 urte bitarteko ikasleak MATRIKULATZEKO PROZESUA

ONARPENAK ESKATZEKO EPEA AMAITU DA.

ONARTZEKO PROZESUAREN EGUTEGIA:

Eskabideak eta egiaztagiriak aurkeztea Otsailaren 13tik 24ra
Eskatzaileen zerrenda argitaratzea eta onartzeko prozesuari hasiera ematea Martxoaren 14tik 27ra
Behin‑behineko zerrendak argitaratzea Martxoaren 28tik apirilaren 4ra
Behin‑behineko zerrenden erreklamazioak Apirilaren 4ra arte
Eskaerari uko egitea Apirilaren 4ra arte
Behin betiko zerrendak argitaratzea Apirilaren 20tik maitzaren 22ra
Lurralde ordezkariek esleitutako lekuen zerrendak argitaratzea Apirilaren 27an
Behin betiko zerrenden aurrean gora jotzeko errekurtsoak jartzea Maiatzaren 22ra arte
Itxarote zerrendaren iraunaldia Irailaren 15era arte
Lekuen erreserbaren iraunaldia Irailaren 15era arte

HAUR HEZKUNTZAN, LEHEN HEZKUNTZAN, DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAN ETA BATXILERGOAN ONARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BAREMOA:

LEHENTASUNEZKO IRIZPIDEAK PUNTUAZIOA
Ataleko guztizko maximoa Azpiatalak
1.- Ikastetxean edo atxikitako ikastetxe batean matrikulatutako anai‑arrebaren bat edo gehiago egotea 6,5
2.- Ikaslearen bizilekutik edo gurasoen edo legezko tutoreen lantokitik hurbil egotea (kontzeptuok ez dira metagarriak) 7
2.1. Eragin‑eremuaren barruan, ikaslearen bizilekutik hurbilen dauden ikastetxe publikoak eta/edo itunpeko ikastetxeak eskatzea 7
2.2. Ikaslearen bizilekua eskatutako ikastetxearen eragin‑eremuaren baitan egotea 5
2.3. Ikaslearen bizilekua eskatutako ikastetxearen mugakidea den eragin‑eremuan egotea 2
2.4. Ikaslearen helbidea ikastetxea kokatuta dagoen udalerrian egotea, baina eragin‑eremuetatik eta eremu mugakideetatik kanpo 1
2.5. Ikaslearen helbidea Euskal Autonomia Erkidegoan egotea, baina eragin‑eremuetatik, eremu mugakideetatik eta ikastetxea dagoen udalerritik kanpo 0,5
2.6. Ikaslearen amaren, aitaren edo legezko tutorearen lantokia eskatutako ikastetxearen eragin‑eremuan egotea 2
3.- Familia‑unitatearen urteko errenta (kontzeptu metagarriak) 3
3.1. Azken errenta aitorpeneko zerga‑oinarri orokorraren eta aurrezkiaren zerga‑oinarriaren baturak LGS (lanbide arteko gutxieneko soldata) ez gainditzea 2
3.2. Ikaslearen adina ez duen anai‑arreba bakoitzeko 0,25
Irizpide osagarriak
4.- Amak, aitak edo legezko tutoreak eskatutako ikastetxean edo atxikitako ikastetxe batean lan egitea 5
5.- Desgaitasuna (% 33tik aurrera) 2
5.1. Ikaslearena 2
5.2. Anaiarena, arrebarena, aitarena, amarena edo tutorearena 1
6.- Familia‑unitatea nahitaezko mugikortasuna dela‑eta lekuz aldatzea, azken urtean familiako edozein kideri desgaitasuna sortu izana, edo genero‑indarkeriaren edo terrorismoaren ondorioz bizilekua aldatzea 0,5
7.- Familia ugariko senidea izatea 1,5
7.1. Kategoria bereziko familia ugariko senidea izatea 1,5
7.2. Kategoria orokorreko familia ugariko senidea izatea 1
8.- Guraso bakarreko familiakoa izatea 1
9.- Ikaslea familia harreran egotea 1
10.- Erditze anizkoitzean jaiotzea 1,5
10.1. Bi seme‑alabako erditzea 1
10.2. Seme/alaba gehigarri bakoitzeko gehituko dena 0,25
11.- Ikastetxeko Ordezkaritza Organo Gorenak edo Eskola Kontseiluak hautemandako beste inguruabar garrantzitsu batzuk 1
12.- Bazkide kooperatibista izatea 0,5
13.- Ikasketa‑espedientea (amaitutako azken DBH mailari dagokiona) 1
13.1. Nota bikain bada (9) 1
13.2. Nota oso ongi bada (7) 0,5
14.- Beste irizpide batzuk: 2
14.1. Ikaslea, ama edo legezko tutorea genero‑indarkeriaren biktima izatea 1
14.2. Ikaslea, aita, ama edo legezko tutorea terrorismoaren indarkeriaren biktima izatea 1

2023/2024 IKASTURTEKO ZONIFIKAZIOAREN MAPA:

AURKEZTEKO LEKUA:

Ikastetxeko idazkaritzan: Astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 18:00etara
Harremanetarako helbide elektronikoa admisiones@urkide.org.

On-line: Beharrezko dokumentuak eskaneatuta atxiki behar dira.

2023/24 ikasturterako ikasleen onarpen prozesua arautuko duen agindua EHAAn argitaratzen denean, atal honetan kontsultatu ahal izango duzue, baina matrikulazioei edo onarpenei buruzko edozein zalantza edo galdera baduzue, formulario hau bete dezakezue eta lehenbailehen jarriko gara zuekin harremanetan, eskerrik asko.


  2. seme edo alabaren datuak
  2. seme edo alabaren datuak
  3. seme edo alabaren datuak
  2. seme edo alabaren datuak
  3. seme edo alabaren datuak
  4. seme edo alabaren datuak
  2. seme edo alabaren datuak
  3. seme edo alabaren datuak
  4. seme edo alabaren datuak
  5. seme edo alabaren datuak

  * Derrigorrezko eremuak