ONARPENA

ESKABIDEAK ETA EGIAZTAGIRIAK AURKEZTEA: OTSAILAREN 7TIK 23RA

2 eta 16 urte bitarteko ONARPEN PROZESUA

Eskaera egiteko 2 aukera daude:

1.- On-line, 2024ko otsailaren 7tik 23ra.

2.- Aukeratutako lehenengo ikastetxean:
Urkide bada, idazkaritza ordutegian (astelehenetik ostiralera goizeko 9:00etatik 13:00etara eta arratsaldeko 16:00etatik 17:00etara).

2-16 urte bitarteko ikasleak MATRIKULATZEKO PROZESUA

HH, LH ETA DBH-N ONARPENERAKO IRIZPIDEAK ETA BAREMOA: 2024-2025 IKASTURTEA)

LEHENTASUNEZKO IRIZPIDEAK PUNTUAZIOA
Ataleko guztizko maximoa Azpiatalak
1.- Ikastetxean edo atxikitako ikastetxe batean matrikulatutako anai‑arrebaren bat edo gehiago egotea. Eta ikastetxeko sarrera-mailan bi anai-arreba edo gehiago aldi berean eskatzea. 6,5
2.- Ikaslearen bizilekutik edo gurasoen edo legezko tutoreen lantokitik hurbil egotea (kontzeptuok ez dira metagarriak) 7
2.1. Eragin‑eremuaren barruan, ikaslearen bizilekutik hurbilen dauden ikastetxe publikoak eta/edo itunpeko ikastetxeak eskatzea 7
2.2. Ikaslearen bizilekua eskatutako ikastetxearen eragin‑eremuaren baitan egotea edo eremu mugakide batean kokatuta, bizilekutik hurbilen dagoena 5
2.3. Ikaslearen bizilekua eskatutako ikastetxearen mugakidea den eragin‑eremuan egotea 2
2.4. Ikaslearen helbidea ikastetxea kokatuta dagoen udalerrian egotea, baina eragin‑eremuetatik eta eremu mugakideetatik kanpo 1
2.5. Ikaslearen helbidea Euskal Autonomia Erkidegoan egotea, baina eragin‑eremuetatik, eremu mugakideetatik eta ikastetxea dagoen udalerritik kanpo 0,5
2.6. Ikaslearen amaren, aitaren edo legezko tutorearen lantokia eskatutako ikastetxearen eragin‑eremuan egotea 2
3.- Familia‑unitatearen urteko errenta (kontzeptu metagarriak) 3
3.1. Azken errenta aitorpeneko zerga‑oinarri orokorraren eta aurrezkiaren zerga‑oinarriaren baturak 14.000 euro ez gainditzea 2
3.2. Ikaslearen adina ez duen anai‑arreba bakoitzeko 0,25
Irizpide osagarriak
4.- Amak, aitak edo legezko tutoreak eskatutako ikastetxean edo atxikitako ikastetxe batean lan egitea 5
5.- Desgaitasuna 2
5.1. Ikaslearena 2
5.2. Anaiarena, arrebarena, aitarena, amarena edo tutorearena 1
6.- Familia‑unitatea nahitaezko mugikortasuna dela‑eta lekuz aldatzea, azken urtean familiako edozein kideri desgaitasuna sortu izana, edo genero‑indarkeriaren edo terrorismoaren ondorioz bizilekua aldatzea 0,5
7.- Familia ugariko senidea izatea 1,5
7.1. Kategoria bereziko familia ugariko senidea izatea 1,5
7.2. Kategoria orokorreko familia ugariko senidea izatea 1
8.- Guraso bakarreko familiakoa izatea 1
9.- Ikaslea familia harreran egotea 1
10.- Erditze anizkoitzean jaiotzea 1,5
10.1. Bizirik dauden bi seme‑alabako erditzea 1
10.2. Seme/alaba gehigarri bakoitzeko gehituko dena 0,25
11.- Ikastetxeko Ordezkaritza Organo Gorenak edo Eskola Kontseiluak hautemandako beste inguruabar garrantzitsu batzuk 1
12.- Bazkide kooperatibista izatea 0,5
13.- Beste irizpide batzuk: 2
13.1. Ikaslea, ama edo legezko tutorea genero‑indarkeriaren biktima izatea 1
13.2. Ikaslea, aita, ama edo legezko tutorea terrorismoaren indarkeriaren biktima izatea 1

Haur Hezkuntzarako, Lehen Hezkuntzarako eta DBHrako Gasteizko Eragin-Eremuak

GAINERAKO INFORMAZIOA

1. Onarpenerako egutegia: sakatu hemen.

2.- Eusko Jaurlaritzaren Agindua.

Gure ikastetxea ezagutu eta informazio gehiago izan nahi baduzue, hau da momentua.

Seme-alaba bakoitzeko galdetegi hau bete.


  2. seme edo alabaren datuak
  2. seme edo alabaren datuak
  3. seme edo alabaren datuak
  2. seme edo alabaren datuak
  3. seme edo alabaren datuak
  4. seme edo alabaren datuak
  2. seme edo alabaren datuak
  3. seme edo alabaren datuak
  4. seme edo alabaren datuak
  5. seme edo alabaren datuak

  * Derrigorrezko eremuak