HAUR HEZKUNTZA

HAUR HEZKUNTZA

Haur Hezkuntza sozializazioari eta gure inguruneko beste errealitate batzuk ezagutzeari irekitzen zaion lehen ateetako bat da.

Etapa honetan, haurren garapen fisiko, afektibo, sozial eta intelektualari laguntzea da gure helburua, bakoitzaren heltze- eta ikaskuntza‑erritmoak kontuan hartuz, eta giro hirueledunean.

Prozesu horretan bereziki garrantzitsuak dira familien elkarlana eta parte hartzea.

Orientazio saila: Haur Hezkuntzan espezialista den aholkularia.

URKIDE METODOA

Etapa honetan honako metodologia hauek erabiltzen dira:
Mugimendu autonomoa: MAU

Hizkuntza idatzira hurbiltzea: ikuspegi konstruktibista batekin.

NEUROGARAPENA

IKUSPEGI INTEGRAL BAT!

Gorputzak eta burmuinak ongi konektatuta egon behar dute. Konexio neuronalak sendotzen ditugu, ukimen zentzu propiozeptiboari eta zentzu bestibularrari laguntzen dieten ariketak eta jarduerak eginez. Haurren garapen ebolutiboaren parte diren mugimenduak egitean datza: herrestan ibiltzea, katamarka ibiltzea, masajea ematea, etab.

HEZKUNTZA PERTSONALIZATUA

2 URTEKO GELA. URKIDS

Lehen etapa honetan, proiektuka lan egiten dugu, haurren interesetatik abiatuta, eta autonomia sustatzen dugu; hori dela eta, ikasleak askatasunez ibil daitezke edozein espaziotatik eta helduek lagundu egingo diete bere bilakaeran, hainbat jardueren bidez.

ANTOLAKETA

– Talde bakoitzak erreferentziazko bi pertsona ditu: tutore bat eta hezitzaile bat.

– Ingeles saio bat dute egunero ingelesa ama hizkuntza duen irakasle batekin eta, astean behin, psikomotrizitate saio bat.

Ikastetxera etortzeko bi aukera daude: goizez edo goizez eta arratsaldez.

ORDUTEGIA

GOIZEZ
9:00etatik 13:00etara

GOIZEZ ETA ARRATSALDEZ
 9:00etatik 13:00etara
15:00etatik 17:00etara

3 urteko gela

Goizez edo goizez eta arratsaldez etortzeko aukera (eskatzen denaren arabera).
Talde bakoitzeko 2 irakasle ditugu: ingelesa eta euskara. Horietako bat tutorea da.
– Musika euskaraz irakasteko eta psikomotrizitatea ingelesez irakasteko espezializatutako irakasleak ditugu
(Bernard Aucouturierren praktika psikomotorra).
– Ikasgela bakoitzean laguntzaile bana dago 1. hiruhilekoan, eta laguntzaile bat maila osorako 2. eta 3. hiruhilekoetan.

ORDUTEGIA

GOIZEZ
9:00-11:00 1. hizkuntza, Psikomotrizitatea eta Musika.
11:00-11:30 Jolastokia.
11:30-12:45 2. hizkuntza.

ARRATSALDEZ
15:00-16:45

ATSEDENALDIA/GELA IREKIAK:
jolas- eta mugimendu‑jarduerak

IRAKASKUNTZA HIRUELEDUNA

4 eta 5 URTEKO GELA

– Talde bakoitzeko 3 irakasle ditugu: ingelesa, euskara eta gaztelania. Horietako bat tutorea da.
– Musika euskaraz irakasteko eta psikomotrizitatea ingelesez irakasteko espezializatutako irakasleak ditugu (Bernard Aucouturierren praktika psikomotorra).
– Matematika manipulatiboa.
– Idatzizko hizkuntzara eta hezkuntza literariora hurbiltzea: ikuspegi konstruktibista batean oinarritutako metodo propioa, modu dinamikoan eta parte‑hartzailean lan egiten duena, haur bakoitzaren ikasketa‑erritmoak kontuan hartuz.

Ordutegia

GOIZEZ
9:00-11:00
1. hizkuntza, Psikomotrizitatea eta Musika.
11:00-11:30
Jolastokia.
11:30-12:45 2.
hizkuntza.

ARRATSALDEZ
15:00-16:45
 3. hizkuntza.