Webgunearen jabearen datuak:

SOZIETATEAREN IZENA: COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOP
NIF: F01418003
POSTA HELBIDEA:  MAGDALENA 8, 01008 GASTEIZ (ARABA)
HELBIDE ELEKTRONIKOA:  info@ciurkide.org
TELEFONOA:  945133100
XEDE NAGUSIA: erabiltzaileei fundazioaren zerbitzuen berri ematea

Datuen babesa

Datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen eta aplikagarria den araudiarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu zure datuak COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOPen (IFZ: F01418003; helbide soziala: MAGDALENA 8, 01008 GASTEIZ, ARABA) titulartasuneko tratamendu‑sisteman sartuko direla, eta jarraian zerrendatzen direla haren helburuak, kontserbazio‑epeak eta oinarri legitimatzaileak. Hala behar duten tratamenduetarako, profil eta erabaki automatizatuak egiteko aukeraren berri ere ematen da, baita COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOPek aurreikusita dituen lagapen posibleen eta nazioarteko transferentzien berri ere:

EGINDAKO TRATAMENDUAK

Webgunearen kudeaketa Helburua: web orriaren funtzionaltasunerako beharrezkoak diren datuen tratamendua eta kudeaketa
Kontserbazio‑epea: emandako baimenak irauten duen bitartean
Oinarri legitimoa: Interesdunaren adostasuna
Datuen tipologia: identifikazio hutserako datuakLagapenak: ez dira aurreikusten
Nazioarteko transferentziak: ez dira aurreikusten

Profilak egitea: ez da aurreikusten

Webguneko formularioa Helburua: kontsulta eta/edo eskariei erantzutea
Kontserbazio‑epea: emandako adostasuna mantentzen den bitartean. Oinarri legitimoa: Interesdunaren adostasuna
Datuen tipologia: identifikazio hutserako datuak
Lagapenak: bat ere ez
Nazioarteko transferentziak: ez dira aurreikusten
Profilak egitea: ez da aurreikusten
Araudia betetzeko kudeaketa Helburua: erakundeari dagokion araudia betetzetik eratorritako betebeharrak eta egitekoak kudeatzea eta izapidetzea
Kontserbazio‑epea: dokumentuen kopiak gordetzea, erantzukizun posible bat eskatzeko ekintzak preskribatu arte
Oinarri legitimoa: Lege bat betetzea
Datuen tipologia: identifikazio hutserako datuak
Lagapenak: zure datuak, beharrezkoa izanez gero, gai honetan eskumena duten erakunde eta/edo administrazio publikoei jakinaraziko zaizkie, aplikatzekoa den araudian ezarritako betebeharrak betetzeko. Gainera, jakinarazten da lagapenaren oinarri legitimatzailea aplikatzekoa den araudian ezarritako betebeharrak betetzea dela
Nazioarteko transferentziak: ez dira aurreikusten
Profilak egitea: ez da aurreikusten
Ekintza komertzialak Helburua: Gure produktuen eta/edo zerbitzuen publizitate eta prospekzio komertzialerako datuak biltzea, erregistratzea eta tratatzea
Kontserbazio‑epea: emandako adostasuna mantentzen den bitartean
Oinarri legitimoa: Interesdunaren adostasuna
Datuen tipologia: Identifikazio hutserako datuakLagapenak: Bat ere ez
Nazioarteko transferentziak: Ez dira aurreikusten

Profilak egitea: Ez da aurreikusten

Horrez gain, jakinarazten dizugu Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan jar zaitezkeela dpd.cliente@conversia.es helbidearen edo 902 877 192 telefono zenbakiaren bidez.

Interesdunen eskubideak

COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOPek erabiltzaileei jakinarazten die datu pertsonaletara sartzeko, zuzentzeko, mugatzeko, ezabatzeko, eramateko eta horien tratamenduaren aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango dituztela Tratamenduaren Arduradunaren aurrean, bai eta emandako baimena kentzekoa ere.

 • Sartzeko eskubidea: Erabiltzaileak bere datu pertsonal zehatzei eta egin den edo egiten den tratamenduari buruzko informazioa lortzeko duen eskubidea da, bai eta datu horien jatorriari buruz eskura duen informazioari eta datuon gainean egindako edo aurreikusitako komunikazioei buruzkoa ere.
 • Zuzentzeko eskubidea: Kaltetuak duen eskubidea da, zehaztugabeak edo osatugabeak diren datuak aldatzeko aukerari dagokiona. COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOPen kontrolpean dagoen informazioari dagokionez bakarrik bete ahal izango da, adibidez, erabiltzailearen datu pertsonalak jasotzen dituzten eta web orrian bertan argitaratutako iruzkinetan, irudietan edo edukietan.
 • Tratamendua mugatzeko eskubidea: Tratamenduaren arduradunak hasieran aurreikusitako tratamenduaren helburuak mugatzeko eskubidea da.
 • Ezabatzeko eskubidea: Erabiltzailearen izaera pertsonaleko datuak ezabatzeko eskubidea da, DBEOn bertan edo aplikatzekoak diren beste araudi batzuetan aurreikusitakoan izan ezik, baldin eta horien kontserbazioa nahitaezkoa bada, denborak eta formak betez.
 • Eramangarritasun eskubidea: Erabiltzaileak eman dituen datu pertsonalak jasotzeko eskubidea, formatu egituratuan, erabilera komunean eta irakurketa mekanikoan, eta datu horiek beste arduradun bati helaraztekoa.
 • Aurka egiteko eskubidea: COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOPek bere datu pertsonalak ez tratatzeko edo datu horiek tratatzeari uzteko erabiltzaileak duen eskubidea da.

Arestian deskribatutako edozein eskubide erabili ahal izateko, honako baldintza hauek bete behar dira:

 • Idazki bat aurkeztea helbide honetan: MAGDALENA 8, 01008 GASTEIZ (ARABA) (COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOPeri zuzenduta) edo info@ciurkide.org helbide elektronikora idatziz.
 • Eskubide hori baliatzea eskatzen duen datuen titularrak bidalitako idazkiak honako lege‑baldintza hauek bete behar ditu:
  • Interesdunaren izen‑abizenak eta NAN/AIZren edo edozein identifikazio‑agiriren kopia. Ordezkaritza onartzen den salbuespenezko kasuetan, beharrezkoa izango da ordezkatzen duen pertsona bide beretik identifikatzea, bai eta ordezkaritza egiaztatzen duen agiria aurkeztea ere. NANaren fotokopia ordezkatu ahal izango da, baldin eta nortasuna zuzenbidean baliozkoa den beste edozein bide erabiliz egiaztatzen bada.
  • Eskabidea zehazten duen eskaera. (Zer informaziorako sarbidea nahi den eskatzen duen ekintza). Fitxategi jakin bat aipatzen ez baduzu, zure datu pertsonalak dituen informazio guztia emango zaizu. Fitxategi jakin bateko informazioa eskatzen baduzu, soilik fitxategi horretan jasotako informazioa jasoko duzu. Hirugarren bati buruzko informazioa eskatzen baduzu, ezingo zaizu inoiz eman. Telefonoz eskatzen baduzu, idatziz eskatzeko adieraziko dizute; horrez gain, nola egin dezakezun eta zer helbidetara bidali behar duzun jakinaraziko dizute. Informazioa ez da inoiz telefonoz emango.
  • Jakinarazpenetarako helbidea.
  • Data eta eskatzailearen sinadura.
  • Egiten den eskaeraren egiaztagiriak.
  • Interesdunak eskabidea bidali eta jaso izana egiaztatzea ahalbidetzen dion edozein bide erabili behar du.

Azkenik, jakinarazten dizugu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazio bat aurkezteko eskubidea duzula, baldin eta gertakari batek datuen babesaren arloan aplikatzekoa den araudia betetzen ez duela uste baduzu.

COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOPek konpromisoa hartzen du beharrezkoak diren neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko, egindako tratamenduekin bat doan arrisku‑mailaren arabera —zeina erabilera‑zehaztapenetan eta -baldintzatan ezarrita egongo baita—, haien osotasuna, konfidentzialtasuna eta erabilgarritasuna bermatzeko.

Sare sozialak

SARE SOZIALETAKO PRIBATUTASUN POLITIKA

Datuen babesaren arloan indarrean dagoen eta apikatzekoa den araudiaren arabera, eta 34/2002 Legeak, uztailaren 11koak, Informazioaren eta Merkataritza Elektronikoaren Gizartearen Zerbitzuenak (I‑MEGL) xedatutakoa betez, COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOPek erabiltzaileei jakinarazten die profil bat sortu duela Facebook, Tuenti, Twitter, Instagram, Flickr, Pinterest, Linkedin, Foursquare eta YouTube sare sozialetan, bere produktu eta zerbitzuen publizitatea egiteko helburu nagusiarekin.

COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOPen datuak:

 • IFZ: F01418003
 • HELBIDEA: MAGDALENA 8, 01008 GASTEIZ (ARABA)
 • HELBIDE ELEKTRONIKOA: info@ciurkide.org
 • WEB DOMEINUA: http://fundacionurkide.org

Erabiltzaileak profil bat du Sare Sozialean berean, eta COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOPek sortutako orriarekin bat egitea erabaki du, Sarean zabaltzen den informazioarekiko interesa agertuz. Gure orrialdearekin bat egitean, zure adostasuna ematen diguzu zure profilean argitaratutako datu pertsonalak tratatzeko.

Erabiltzailea uneoro sar daiteke Sare Sozialaren beraren pribatutasun‑politiketara, eta bere profila konfiguratu bere pribatutasuna bermatzeko.

COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOPek erabiltzailearen informazio publikorako sarbidea du eta hura tratatzen du, harremanetarako izena bereziki. Datu horiek sare sozialean soilik erabiltzen dira. Ez dira inolako tratamendu‑sistematan txertatzen.

Interesdunen eskubideak

DBEOren arabera, zure datu pertsonaletara sartzeko, datuak zuzentzeko, horien tratamendua mugatzeko, ezabatzeko, eta datuen eramangarritasunerako eta tratamenduari aurka egiteko eskubideak dituzu, eta COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOPen aurrean balia ditzakezu, baina honako ñabardura hauek hartu behar dituzu kontuan:

 • Sartzeko eskubidea: Erabiltzaileak bere datu pertsonal zehatzei eta egin den edo egiten den tratamenduari buruzko informazioa lortzeko duen eskubidea da, bai eta datu horien jatorriari buruz eskura duen informazioari eta datuon gainean egindako edo aurreikusitako komunikazioei buruzkoa ere.
 • Zuzentzeko eskubidea: Kaltetuak duen eskubidea da, zehaztugabeak edo osatugabeak diren datuak aldatzeko aukerari dagokiona. COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOPen kontrolpean dagoen informazioari dagokionez bakarrik bete ahal izango da, adibidez, erabiltzailearen datu pertsonalak jasotzen dituzten eta web orrian bertan argitaratutako iruzkinetan, irudietan edo edukietan.
 • Tratamendua mugatzeko eskubidea: Tratamenduaren arduradunak hasieran aurreikusitako tratamenduaren helburuak mugatzeko eskubidea da.
 • Ezabatzeko eskubidea: Erabiltzailearen izaera pertsonaleko datuak ezabatzeko eskubidea da, DBEOn bertan edo aplikatzekoak diren beste araudi batzuetan aurreikusitakoan izan ezik, baldin eta horien kontserbazioa nahitaezkoa bada, denborak eta formak betez.
 • Eramangarritasun eskubidea: Erabiltzaileak eman dituen datu pertsonalak jasotzeko eskubidea, formatu egituratuan, erabilera komunean eta irakurketa mekanikoan, eta datu horiek beste arduradun bati helaraztekoa.
 • Aurka egiteko eskubidea: COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOPek bere datu pertsonalak ez tratatzeko edo datu horiek tratatzeari uzteko erabiltzaileak duen eskubidea da.

COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOPek honako jarduketa hauek egingo ditu:

 • Profilaren informazio publikora sartu.
 • COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOPen orrian argitaratuta dagoen informazio guztia erabiltzailearen profilean argitaratzea.
 • Mezu pertsonalak eta indibidualak bidaltzea Sare Sozialaren kanalen bidez.
 • Erabiltzailearen profilean argitaratuko diren orrialdearen egoeraren eguneraketak.

Erabiltzaileak beti kontrola ditzake bere konexioak, interesatzen ez zaizkion edukiak ezabatu ditzake, eta baita konexioak norekin partekatzen dituen mugatu; horretarako, bere pribatutasun‑konfiguraziora sartu beharko da.

Argitalpenak

Erabiltzaileak, COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOPen orriarekin bat egin ostean, azken horretan iruzkinak, estekak, irudiak edo argazkiak argitaratu ahal izango ditu, edo Sare Sozialak onartzen duen beste edozein eduki multimedia argitaratu ahal izango du. Erabiltzaileak, kasu guztietan, horien titularra izan behar du, egile‑eskubideak eta jabetza intelektuala izan behar ditu edo, hirugarrenei eragiten badie, beren adostasuna eduki. Berariaz debekatzen da orrian edozein argitalpen egitea —testuak, grafikoak, argazkiak, bideoak…—, baldin eta moralaren, etikaren, gustu onaren edo ohorearen aurka egiten badute, edota jabetza intelektualarekin edo industrialarekin lotutako eskubideak, irudirako eskubidea edo legea urratzen badituzte. Kasu horietan, COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOPek edukia berehala kentzeko eskubidea du, eta erabiltzailea behin betiko blokeatzea eskatu ahal izango du.

COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOP ez da erabiltzaile batek libreki argitaratzen dituen edukien erantzule.

Erabiltzaileak kontuan izan behar du bere argitalpenak beste erabiltzaileek ere ikusiko dituztela eta, beraz, bera dela bere pribatutasunaren erantzule nagusia.

COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOPek ez ditu inolako tratamendu‑sistemetan gordeko orrian argitara daitezkeen irudiak, baina Sare Sozialean egongo dira.

Lehiaketak eta sustapenak

COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOPek lehiaketak eta sustapenak egiteko eskubidea du, eta horietan bere orrialdearekin bat egin duten erabiltzaileek parte hartu ahal izango dute. Horietako bakoitzaren oinarriak, Sare Sozialaren plataforma erabiltzen denean, Sare Sozialean bertan argitaratuko dira. Hori I‑MEGL eta aplikatzekoa den beste edozein arau betez egingo da beti.

Sare Sozialak ez du gure sustapenik babesten, bermatzen edo administratzen, eta ez dago sustapen horietako batekin ere lotuta.

Publizitatea

COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOPek Sare Soziala erabiliko du bere produktuen eta zerbitzuen publizitatea egiteko; nolanahi ere, bere harremanetarako datuak prospekzio komertzialeko zuzeneko ekintzak egiteko erabiltzea erabakitzen badu, beti egingo du DBEOren eta I‑MEGLren legezko eskakizunak betez.

Ez da publizitatetzat hartuko COLEGIO URKIDE IKASTETXEA SCOOPen orrialdea beste erabiltzaile batzuei gomendatzea, haiek ere sustapenez gozatu ahal izan dezaten edo jardueren berri izan dezaten.

Hona hemen Sare Sozialaren pribatutasun politikarako esteka:

 • Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanationv
 • Tuenti: https://m.tuenti.com/?m=corporate&func=terms_of_use
 • Twitter: https://twitter.com/privacy
 • Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
 • Flickr: http://info.yahoo.com/privacy/es/yahoo/flickr/
 • Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
 • Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
 • Foursquare: https://es.foursquare.com/legal/privacy
 • YouTube: https://www.youtube.com/intl/es/about/policies/#community-guidelines