ORIENTAZIOA

ORIENTAZIO SAILA

Zer da?
Orientazio Saila talde espezializatu bat da, eta ikastetxearen eta irakasle guztien lanari laguntzen dio. Sailaren jarduerak ikasleen prestakuntza integrala ziurtatzera bideratuta daude, irakaskuntza‑prozesuak ikasleen ezaugarrietara eta beharretara egokituz.

Nor gara?
Ikastetxeko Orientazio Sailak hiru esku‑hartze eremu ditu:
Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta DBH‑Batxilergoa‑Heziketa Zikloa. Helburua ikasleen ondoan egotea da, bere ikaskuntza‑prozesuan eta bilakaera pertsonalean zehar laguntzeko, eta irakasleentzat eta familientzat ere hor egotea, laguntzeko prest.

PROFESIONAL KUALIFIKATUEN TALDE BIKAINA

Psikopedagogia taldea:
psikopedagogo bat haur hezkuntzan, 2 hezkuntza‑psikologo lehen hezkuntzan eta psikologo bat bigarren hezkuntzan.
Diagnostikoaz, jarraibideez eta ikasgelako programazioetarako orientazio pedagogikoez arduratzen dira.
Familientzako orientazioa.

3 pedagogo terapeutiko
Pedagogia Terapeutikoko hiru gelen arduradunak dira (2 lehen hezkuntzan eta 1 bigarren hezkuntzan): irakasgai instrumentalen banakako egokitzapena (matematika eta gaztelania) hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleentzat.

Hezkuntza laguntzako espezialistak:
Premia bereziak dituzten ikasleei hezkuntza babesa eta laguntza ematen diete (ez irakaskuntzakoa).

DBHn Curriculum Anitzak
eratzeko ikasgelaz
arduratzen den taldea.

Gaitasun intelektual handien
trataerarako taldea.

aniztasuna

Orientazio sailak ikastetxeko jardueren plangintzan eta garapenean parte hartzen du, ikasleen aniztasunaren arreta errazteko.

Aniztasunaren arreta zera dela ulertzen dugu, ikastetxeko ikasle guztien aldi baterako edo behin betiko beharrei aurrea hartzeko eta erantzuteko hezkuntza‑ekintzen multzoa.
Horien artean, honako arrazoi hauen ondorioz berariazko esku hartze bat behar duten ikasleen beharrak daude:

– Arlo soziokulturalean edo osasunean egoera desabantailatsuekin lotutako faktore pertsonalak edo sozialak.
– Gaitasun intelektuak handiak.
– Hizkuntza‑konpentsazioa behar izatea.
– Desgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala.
– Nortasunaren, portaeraren edo garapenaren nahasmenduak.
– Arretaren zailtasunak.
– Heltzearen atzeratasunak.
– Zailtasunak komunikazioan eta hizkuntzan.

Zertaz arduratzen da?
Orientazio sailak honako eginkizun hauek hartzen ditu bere gain:

– Irakaskuntza- eta ikaskuntza‑prozesuari laguntzea
Hezkuntza‑beharren diagnostikoa.
Berariazko esku hartzea: Curriculumean egin beharreko egokitzapenak proposatzea eta modu pertsonalizatuan abiaraztea.
Orientazioak irakasleei, ikasgelan estrategia pertsonalizatuak ezartzeko.

– Tutoretza‑Ekintza Plana (TEP)
Tutoreekin elkarlanean aritzea tutoretza orduetan jorratzen diren unitateak prestatzeko.
– Orientazio akademikoari eta profesionalari buruzko erabakiak hartzeko prozesuan laguntzea.

– Bizikidetza Plana.
Bizikidetzaren inguruko sentsibilizazioa.
Gatazkak prebenitzeko eta konpontzeko neurriak abian jartzea.
Ikasleen Bizikidetza Taldeen prestakuntza eta jarraipena.