BERRIKUNTZA

URKIDE BIDEAN: GURE ESPARRU PEDAGOGIKOA

Gure ikastetxean, URKIDE BIDEAN izena jarri diogu hezkuntza‑berrikuntzari. Ideia 2015‑2016 ikasturtean zehar egindako hausnarketa profesional batetik sortu zen. Une hartan, irakasleok gure lanari buruzko oinarrizko galderak egin genizkion geure buruari (zer egiten dugun, norentzat, zergatik, zertarako…), eta ikastetxerako irteera‑profil bakarra adostu genuen. Beste hitz batzuetan esanda, ikastetxearen oinarri pedagogikoak berriz eratzen eta gure hezkuntza‑ekintzaren bidez lortu nahi ditugun pertsonen erretratua marrazten saiatu ginen, ezaugarri hauekin:

URKIDE BIDEAN EN PROFILA

URKIDE METODOA. GURE PILULAK

URKIDEn gure ikasleen etapetara egokitzen diren metodologia onenak bilatzen ditugu. Bilaketa horretan, zenbait metodo aurkitu eta ezarri ditugu, eta beste batzuk Ikastetxean bertan sortutakoak dira.
Hona hemen aipagarrienak:

MAU

Bi urteko etapan Mugimendu Autonomoa da gure pedagogiaren oinarria. Hainbat espazio eta esperientzia eskaintzen dituen leku bat sortu genuen, ikasleak horietan barrena askatasunez mugi daitezen. Espazioa protagonista bihurtzen da, mugimendu fisikoa sustatuz eta interakzio sozialak ugarituz. Interakzio horiei esker, ikasleek beren garapenerako funtsezkoak diren trebetasunak eskuratzen dituzte.

IDATZIZKO HIZKUNTZARA HURBILTZEA

Haur Hezkuntzako ikasgeletan, hizkuntza idatzira hurbiltzeko, ikuspegi konstruktibista oinarri duen metodologia propioa erabiltzen dugu. Bere buruari galderak egitera eta gogoeta egitera bultzatuko dituzten erronkak proposatzen dizkiegu, aurrerapausoak ematea ahalbidetuko dieten hipotesiak egin ditzaten. Ikasle bakoitzaren erritmoa errespetatzen dugu, ikaskuntza‑prozesu luze honetan behar duten denbora emanez eta bidean lagunduz.

SINGAPUR METODOA. MATEMATIKA

Singapur metodoan, ikasleak dira protagonistak, pentsamendu kritikoa garatzen dute, eta gauza zehatzenak eta abstraktuenak lantzen dituzte, piktorikoa den horretatik igaroz. Askotariko estrategiak erabiliz, matematika arazoen ebazpenetik abiatuta ulertzea lortzen da. Matematika ulertzeaz gain, beste gaitasun batzuk ere indartzen dira, sormena, talde lana, lidergoa eta komunikazioa, esaterako.

PIKTOIDAZKETA

Piktoidazketa pentsamendu sortzailea sustatzeko metodo inklusibo bat da. Marrazketa erabiltzen du, ikasleen irakurketa eta idazketa prozesuan funtsezko tresna gisa.
Gaztelania eta Euskarako curriculuma lantzen da, 1. mailatik 3.era, ikasle bakoitzarentzat pertsonalizatutako ibilbide batekin.

DRAMAGELA

Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailetako ikasleek Dramagelan lantzen dute Gaztelania hiruhileko batez. Dramagela oinarrizko komunikazio‑gaitasunen jabekuntzarako eta hobekuntzarako leku bat da, eta lantzen diren gaitasunak honako hauek dira: entzutea, hitz egitea, irakurtzea eta idaztea. Adierazpenerako eta komunikatzeko espazio bat da, ikasleei beren adierazpen‑gaitasuna ezagutzeko eta arakatzeko aukera ematen diena eta, Hizkuntzaren ezagutzan aurrera egiteko, haien komunikazio‑gaitasuna garatzea helburu duena, horretarako antzerkiak eskaintzen dituen baliabide artistikoak baliatuz (gorputza, ahotsa, argia, soinua…).

PROIEKTUETAN OINARRITUTAKO IKASKUNTZA (POI)

Proiektuetan Oinarritutako Ikaskuntza estrategia metodologiko bat da, ikasleek helburu batzuk betetzeko aktiboki eta elkarlanean lan egitea dakarrena; helburuak, oro har, diziplinartekoak dira, eta produktu jakin bat sortzeari lotuta egon ohi dira. URKIDEn metodologia hori etapa guztietan aplikatu dugu 2014tik.

IKASKUNTZA KOOPERATIBOA (IK).

Ikaskuntza kooperatiboa URKIDEren etapa guztietan erabiltzen dugun tresna metodologiko bat da. Funtsean, taldeko lanari ahalik eta etekinik handiena lortzean datza, hainbat egituraren bidez. Egitura horiek ikasgelako bizikidetza hobetzeko zein gaitasun kognitiboen jabekuntzarako erabil daitezke. Taldeak osatzeko kideen osagarritasun psikologiko eta intelektuala hartzen dira kontuan. Horrela, pertsonen arteko harremanak eta elkarrengandik ikastea bultzatzen dira. IK bateragarria da beste metodologia askorekin (Singapur, POI, metodo propioak…).