DBH

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA (DBH)

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza hamabi eta hamasei urte bitarteko bilakaera‑aldiari dagokion etapa da. Bizitzako une horretan aldaketa handiak gertatzen dira pertsonengan (fisikoak, emozionalak, kognitiboak eta sozialak) eta, hezkuntzari dagokionez, aukera handiak eskaintzen dituen une bat da.

Sentitzea, pentsatzea, egitea: ikasketa prozesua hiru aditzetan bilduta.
Emozioen autorregulazioa, pentsamendu logiko‑kritiko on bat garatzea, eta ikerketa eta aurkikuntza barne hartzen dituzten lanerako metodoak aplikatzea gaitasunekin lotutako helburu aproposak dira nerabeentzat.
Horietara bideratzen dira URKIDEren DBHko pedagogia eta  tutoretza.

DBH KO HEZKUNTZA ESKAINTZA

Irakaskuntza hirueleduna etapa osoan zehar (CLIL metodologia).

Ikaskuntzaren aniztasunaren tratamendu indibidualizatua:
1.- Berariazko hezkuntza laguntza premiei (BHLP) arreta ematea, langile espezializatuen esku hartzearekin eta gainbegiratzearekin:
hezkuntza beharrizan bereziei, ikasteko berariazko zailtasunei, gaitasun intelektual handiei eta
bestelako baldintza pertsonalei edo eskola historiakoei.
2.- HBSP (Hezkuntzan berariaz sendotzeko proiektua).
3.- Enborreko irakasgaietan taldea banatzea, talde txikitan lan egiteko.

Ikasle‑trukerako eta egonaldiak egiteko programa, Frantzian, Alemanian, Estatu Batuetan eta Irlandan.

Hainbat maila eta hizkuntzatan titulu ofizialak lortzeko prestakuntza. Cambridge‑n ingeles tituluak: Preliminary, First Certificate, Advanced eta Proficiency.
Euskara tituluak: B2 eta C1 mailak.

IKASKETA PLANA

DBH 1

EU
Geografia eta Historia
Euskara
Teknologiaren eta Digitalizazioaren hastapenak
Musika
Hezkuntza balio etikoetan
Erlijioa

EN
Biologia eta Geologia
Gorputz Hezkuntza
Ingelesa
Plastika

ES
Gaztelania
Matematika

HAUTAZKO IRAKASGAIAK: Frantsesa, Alemana, Osasun Fisikoa eta Emozionala (Gaztelaniaz).
* Hautazko irakasgaien taldeak ikasle kopuruaren eta ikastetxearen antolaketaren arabera emango dira.

DBH 2

EU
Geografia eta Historia
Euskara
Teknologia
Fisika eta Kimika
Musika
Erlijioa

EN
Plastika
Gorputz Hezkuntza
Ingelesa

ES
Gaztelania
Matematika

HAUTAZKO IRAKASGAIAK: Frantsesa, Alemana, Osasun fisikoa eta emozionala (gaztelaniaz), Pentsamendu kritiko eta autonomoa (euskaraz)
* Hautazko irakasgaien taldeak ikasle kopuruaren eta ikastetxearen antolaketaren arabera emango dira.

DBH 3

EU
Geografia eta Historia
Gorputz Hezkuntza
Euskara
Teknologia
Fisika eta Kimika
Erlijioa

EN
Plastika
Ingelesa
Biologia eta Geologia

ES
Gaztelania
Matematika

HAUTAZKO IRAKASGAIAK: Frantsesa, Alemana, Kultura Zientifikoa (gaztelaniaz), Osasun fisikoa eta emozionala (gaztelaniaz)
* Hautazko irakasgaien taldeak ikasle kopuruaren eta ikastetxearen antolaketaren arabera emango dira.

DBH 4

IRAKASGAI KOMUNAK

EU
Geografia eta Historia
Gorputz Hezkuntza
Euskara
Erlijioa

EN
Ingelesa

ES
Gaztelania
Matematika

HAUTAZKOAK

BI IRAKASGAI HAUTATU

EU
Fisika eta Kimika

EN
Biologia eta Geologia
Ekonomia eta ekintzailetza

ES
Latina

IRAKASGAI BAT HAUTATU

EU
Teknologia

EN
Adierazpen artistikoa

ES
Frantsesa
Alemana

BI IRAKASGAI HAUTATU

EU
Garapen pertsonal eta sozialari aplikatutako filosofia

EN
Kultura zientifikoa

ES
Matematika tailerra

BERARIAZKO BESTE IRAKASGAI BATZUK Frantsesa, Alemana
* Hautazko irakasgaien taldeak ikasle kopuruaren eta ikastetxearen antolaketaren arabera emango dira.

ORDUTEGIA

DBH 1, 2 eta 3
30 eskola orduak goizeko ordutegian izango dira,
8:00etatik 14:20ra.

DBH 4
31 eskola orduak goizeko ordutegian izango dira, eta honela banatuko dira astean zehar:
Astelehena:
8:00–15:15
Asteartea, asteazkena, osteguna, ostirala:
8:00-14:20

URKIDE metodoa

Etapa horretan erabiltzen diren metodologiak honako hauek dira:
Singapur metodoa:
 Matematika.
Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza (POI).
Ikaskuntza kooperatiboa (IK).