Onarpena

BATXILERGOKO ONARPEN PROZESUA

ONARPENAK ESKATZEKO EPEA AMAITU DA.

BATXILERGOAN ONARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BAREMOA:

LEHENTASUNEZKO IRIZPIDEAK PUNTUAZIOA
Ataleko guztizko maximoa Azpiatalak
1.- Ikastetxean edo atxikitako ikastetxe batean matrikulatutako anai‑arrebaren bat edo gehiago egotea 6,5
2.- Ikaslearen bizilekutik edo gurasoen edo legezko tutoreen lantokitik hurbil egotea (kontzeptuok ez dira metagarriak) 7
2.1. Eragin‑eremuaren barruan, ikaslearen bizilekutik hurbilen dauden ikastetxe publikoak eta/edo itunpeko ikastetxeak eskatzea 7
2.2. Ikaslearen bizilekua eskatutako ikastetxearen eragin‑eremuaren baitan egotea 5
2.3. Ikaslearen bizilekua eskatutako ikastetxearen mugakidea den eragin‑eremuan egotea 2
2.4. Ikaslearen helbidea ikastetxea kokatuta dagoen udalerrian egotea, baina eragin‑eremuetatik eta eremu mugakideetatik kanpo 1
2.5. Ikaslearen helbidea Euskal Autonomia Erkidegoan egotea, baina eragin‑eremuetatik, eremu mugakideetatik eta ikastetxea dagoen udalerritik kanpo 0,5
2.6. Ikaslearen amaren, aitaren edo legezko tutorearen lantokia eskatutako ikastetxearen eragin‑eremuan egotea 2
3.- Familia‑unitatearen urteko errenta (kontzeptu metagarriak) 3
3.1. Azken errenta aitorpeneko zerga‑oinarri orokorraren eta aurrezkiaren zerga‑oinarriaren baturak LGS (lanbide arteko gutxieneko soldata) ez gainditzea 2
3.2. Ikaslearen adina ez duen anai‑arreba bakoitzeko 0,25
Irizpide osagarriak
4.- Amak, aitak edo legezko tutoreak eskatutako ikastetxean edo atxikitako ikastetxe batean lan egitea 5
5.- Desgaitasuna (% 33tik aurrera) 2
5.1. Ikaslearena 2
5.2. Anaiarena, arrebarena, aitarena, amarena edo tutorearena 1
6.- Familia‑unitatea nahitaezko mugikortasuna dela‑eta lekuz aldatzea, azken urtean familiako edozein kideri desgaitasuna sortu izana, edo genero‑indarkeriaren edo terrorismoaren ondorioz bizilekua aldatzea 0,5
7.- Familia ugariko senidea izatea 1,5
7.1. Kategoria bereziko familia ugariko senidea izatea 1,5
7.2. Kategoria orokorreko familia ugariko senidea izatea 1
8.- Guraso bakarreko familiakoa izatea 1
9.- Ikaslea familia harreran egotea 1
10.- Erditze anizkoitzean jaiotzea 1,5
10.1. Bi seme‑alabako erditzea 1
10.2. Seme/alaba gehigarri bakoitzeko gehituko dena 0,25
11.- Ikastetxeko Ordezkaritza Organo Gorenak edo Eskola Kontseiluak hautemandako beste inguruabar garrantzitsu batzuk 1
12.- Bazkide kooperatibista izatea 0,5
13.- Ikasketa‑espedientea (amaitutako azken DBH mailari dagokiona) 1
13.1. Nota bikain bada (9) 1
13.2. Nota oso ongi bada (7) 0,5
14.- Beste irizpide batzuk: 2
14.1. Ikaslea, ama edo legezko tutorea genero‑indarkeriaren biktima izatea 1
14.2. Ikaslea, aita, ama edo legezko tutorea terrorismoaren indarkeriaren biktima izatea 1

ARABA ZONIFIKAZIOA BATXILERGOA

Klik bakar batean deskargatu.

LAGUN ZAITZAKEGU

Matrikulazioei edo onarpenei buruzko edozein zalantza edo galdera baduzue, formulario hau bete dezakezue eta lehenbailehen jarriko gara zuekin harremanetan, eskerrik asko.


    * Derrigorrezko eremuak