LEHEN HEZKUNTZA

LEHEN HEZKUNTZAKO ESKAINTZA

Etapa honetan, gure ikasleei bere garapen pertsonalean laguntzen diegu, betiere bakoitzaren beharrei erantzunez eta beren gaitasunak ahalik eta gehien zabal ditzaten bilatuz, bai ikaskuntzari dagokionez, bai nortasunari dagokionez.

Orientazio Sailak etapa honetan sortzen diren ikaskuntza‑zailtasunak, zailtasun sozialak eta emozionalak detektatzen ditu, eta horien gaineko esku hartzeak egiten ditu.

Hiru hezkuntza lerro daude.
Eredu hirueleduna.

Gaztelania. ES
Euskara. EU
Ingelesa. EN

Ikasketa Plana

LEHEN HEZKUNTZAKO 1., 2. ETA 3. MAILAK

EU
Gizarte Zientziak
Plastika
Euskara
Musika
Erlijioa
Tutoretza
Rekrea* (ordubete)

EN
Natura Zientziak
Gorputz Hezkuntza
Ingelesa
Tutoretza

ES
Gaztelania
Matematika

* Lehen Hezkuntzako 2. eta 3. mailetan, Gorputz Hezkuntzaren baitan, “JARDUERAK INGURUNE URTARREAN” izeneko jarduera bat egiten dute Estadio Fundazioaren igerilekuetan. Jarduera euskaraz egiten da eta irakasgaiaren hiru orduetatik bi hartzen ditu.

* REKREA. Sormena euskaraz lantzeko irakasgai propioa da.

LEHEN HEZKUNTZAKO 4., 5. ETA 6. MAILAK

EU
Gizarte Zientziak
Plastika
Euskara
Musika
Erlijioa
Tutoretza
Rekrea* (ordubete)

EN
Natura Zientziak
Gorputz Hezkuntza
Ingelesa
Tutoretza
Robotika (ordubete)

ES
Gaztelania
Matematika

* REKREA. Sormena euskaraz lantzeko irakasgai propioa da.

ZU ETA ZURE ETORKIZUNA GARRANTZITSUAK ZARETE GURETZAT

Ordutegia

LHko 1. eta 2. maila:
9:00-12:55
15:00-16:55

LHko 3., 4., 5. eta 6. maila:
9:00-13:00
15:00-17:00

Etapa honetan honako metodologia hauek erabiltzen dira:
Singapur metodoa. Matematika
Piktoidazketa. Irakurketa eta idazketa hobetzea.
Dramagela. Gaztelania lantzeko espazioa.
REKREA programa: ikasgela sormenari irekitzea.
Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza: POI.
Ikaskuntza kooperatiboa.