• Español
  • Euskera
Orientazioa

Zer da?

Orientazio Saila ikastetxearen eta irakasle guztien lana babesten duen organo espezializatua da. Haren jarduketek ikasleen prestakuntza integrala bermatzea dute helburu, irakaskuntza-prozesuak ikasle guztien ezaugarrietara eta premietara egokituz.

Nor gara?

Ikastetxeko Orientazio Sailak esku hartzeko hiru eremu ditu: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, eta DBH eta Batxilergoa. Sailaren helburua ikasleei ikaskuntzaren eta bilakaera pertsonalaren prozesuan laguntzea da, irakasle eta familientzako berme gisa jardunez.

Honako hauek osatzen dute taldea:
• Talde psikopedagogikoa: psikopedagogo 1 haur-hezkuntzan, pedagogo 1 lehen hezkuntzan eta psikologo 1 bigarren hezkuntzan. Horiek ikasgelako programazioetarako diagnostiko, jarraibide eta orientazio pedagogikoez arduratzen dira. Familientzako orientazioa.
• Pedagogia Terapeutikoko hiru ikasgelez arduratzen diren 3 pedagogo terapeutiko (2 lehen hezkuntzan eta 1 bigarren hezkuntzan): hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen irakasgai instrumentalak (matematika eta hizkuntza) banaka egokitzea.
• Hezkuntza-babeseko espezialistak: hezkuntza-izaerako (irakaskuntzaz kanpokoa) babesa eta laguntza eskaintzen diete hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei.
• DBHn Curriculum Aniztasuneko ikasgelaz arduratzen den taldea.
• Gaitasun handiko ikasleak tratatzeko taldea.

Nori zuzenduta dago?

Orientazio Sailak ikastetxeko jarduketen planifikazioan eta garapenean parte hartzen du ikasleen aniztasunari erantzun ahal izateko.
Oro har, ikastetxeko ikasle guztien (aldi baterako ikasleen nahiz ikasle iraunkorren) premiei aurrea hartu eta erantzuteko helburua duten hezkuntza-jarduerak egitea da aniztasunari erantzutea. Horien artetik, honako hauen ondorioz jarduketa espezifikoren bat behar duten ikasleei eskaintzen zaie arretarik handiena:
– Desabantaila soziokulturalekin edo osasun-desabantailekin lotutako faktore pertsonalak edo sozialak.
– Gaitasun handiak.
– Hizkuntza-konpentsaziorako premiak.
– Desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsoriala.
– Nortasunaren, jokabidearen edo garapenaren nahasteak.
– Arreta-zailtasunak.
– Heltze-atzerapenak.
– Komunikazioaren eta hizkuntzaren zailtasunak.

Zertaz arduratzen da?

Orientazio Sailak honako hauekin lotutako eginkizunak hartzen ditu bere gain:
– Irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuaren babesa.
• Hezkuntza-premien diagnostikoa.
• Esku-hartze espezifikoa: Beharrezko curriculum-egokitzapen pertsonalizatuak proposatzea eta horiek abian jartzea.
• Irakasleei orientazioa eskaintzea, ikasgelan estrategia pertsonalizatuak ezartzeko.
– Tutoretza Plana.
• Tutoretza-orduetan jorratzen diren unitateen lanketan tutoreekin batera jardutea.
– Erabakiak hartzeko prozesuan laguntzea, orientazio akademikoari eta profesionalari dagokionez.

– Bizikidetza Plana.
• Bizikidetzari buruzko sentsibilizazioa.
• Arazoei aurrea hartzeko eta horiek ebazteko neurriak abian jartzea.
• Ikasleen Bizikidetza Taldeak osatu eta horien jarraipena egitea.