PATRONATUA

Inika hodeian kudeatzeko eta ikasteko sistema bat da, Lehen Hezkuntzako, Eskolaurreko, DBHko, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ikastetxeetara egokitu daitekeena.

Sistema malgua da, eta hezkuntza‑komunitate osoak, familiek, irakasleek eta ikasleek parte hartzeko aukera ematen du.

Ikastetxearen premiei erantzuten die:
Arlo akademikoan: ikastaroak, irakasgaiak, ebaluazioak, bertaratzea, notak…
Arlo administratiboan: ikasleak matrikulatzea, langileak kudeatzea, familiak, dokumentuak, jarduerak, zerbitzuak…
Arlo ekonomikoan: kobrantzen, ordainketen eta itzulketen kudeaketa, kobrantza‑kontzeptuak, ordainagiriak, diru‑bidalketak…
Komunikazio arloan: ikastetxea, irakasleak, familiak eta ikasleak.
LMS ingurunea. Irakaslearen koaderno digitala, Google Classroom eta Moodlekin integratua.

PATRONATUA